Hikayesi olan Takılar Jewelry wıth a story

 

360 Koleksiyonu 360 Koleksiyonu

Buradan Başla Start Here arrrow

Hands Oval Locket Hands Oval Locket

 

Vintage Aşkı Vıntage Love

Alışverişe Başla Start Shopping arrrow

Su İyesİ Koleksİyonu Nymph Collection

 

Türk, Tatar ve Altay Mitolojisi’nde suyun koruyucu ruhlarıdır. Her suyun bir iyesi vardır. İnsanlara zarar vermezler. Cisimsiz varlıklardır. Ak giysiler giyinir, kuş ve yılan kılığına girebilirler. Bazıları denizkızı gibi balık kuyrukludur. Etraflarında yüzen ve ışıldayan mavi renkli balıklarla tasvir edilirler. Türk halk inancına göre evrenin her yanındaki bu ruhlar birbirine bağlı bir bütünün parçalarıdır. In Turkish, Tatar and Altai Mythology, nymphs were female spirits protecting the water. They were responsible for the care of the plants and animals of their rivers, springs and seas. They were often depicted with shimmering blue fishes circling around them.

Keşfet Dıscover arrrow

EVIL EYE EVIL EYE

 

Keşfet Discover arrrow

Burç Koleksiyonu Zodiac Collection

 

Alışverişe Başla Start Shopping arrrow
Çok Satanlar
Bestsellers

#Luckyculture Instagram

#Luckyculture On Instagram

 LUCKY CULTURE INSTAGRAM

 LUCKY CULTURE INSTAGRAM

Tümünü Görarrow View Galleryarrow