What is Orgonite? / Orgonit nedir?

What is Orgonite?

 

The combination of a fiberglass resin, containing a lattice, metal chips, powders and slivers provides a matrix which has the capacity to attract and capture orgone (also commonly known as chi or prana) energy as Wilhelm Reich's research demonstrated and proved during 1930's and 40's. A crystal added will intensify the process. The affects increase with certain geometric layouts, and the crystal to be programmed towards a specific task or goal. Combining fiberglass resin with metal particles produces the Orgone attractive-repulsive effect described by Wilhelm Reich and which was later to be termed as “Orgonite”.

Orgonite transmutes dead energy from cell phones, TV’s, computers, electronics, radio transceivers and numerous other electric devices that are not compatible to the electromagnetic fields that encompass a human being. These energies are spun to a higher degree, allowing it to transform to a high state and fully integrating into the environment without any harmful side effects.

These energies encompassing the human body are commonly referred to in many cultures, as well as the scientific community, as Aura, Spirit, Chi, Prana, Bio-Energies and EMF. These are only a few of the most common terms related to the total energies surrounding a human energy field. GDVe devices, currently used in some parts of the world and diagnostics specialists, are able to generate a clear picture of the field that surrounds the body. Kirlian photography is also a method to capture the blue energy of life that surrounds any healthy organism without expensive equipment.

Benefits of Orgonite: Enhances plant growth, detoxifies & purifies water, creates a calmer environment, clears negative energies, helps awaken psychic abilities, and so much more.

SPECIFICATIONS: 

► works continuously

► contains high-quality crystals and materials

► does not require any form of power

► does not absorb the negative orgone energy, therefore does not need filling, cleaning and maintenance (as opposed to the standard natural crystals)

► handmade

 

Orgonit Nedir?

 

Orgon Araştırmasının Kısa Bir Tarihi

1930'larda ve 1940'larda, Dr. Wilhelm Reich, modifiye ettiği bir gayger sayacıyla, orgon olarak adlandırdığı eterik enerjinin (yaşam enerjisi, chi, vs.) varlığını tespit edebiliyor ve ölçebiliyordu.

Dr. Reich, fiberglas (organik madde) ve metal talaşı (inorganik madde) katmanlarının üstüste yığılmasıyla orgon enerjinin hem faydalı, pozitif halinin (Reich'in tanımıyla“OR” veya “POR, positive orgon,) hem de zararlı, negatif halinin (“DOR”, deadly -ölümcül- orgon) çekilip, toplanabildiğini saptadı.

 Bu basit katman prensibini kullanarak orgon akümülatörleri ya da “oracs” olarak adlandırdığı büyük kutular inşa etti ve kanser de dahil birçok hastalığa sahip hastalarını bir süre bunların içinde oturtarak başarıyla iyileştirdi.

 1986 yılında, Almanya'nın Marburg Üniversitesi'ndeki bilimadamları yaptıkları bir araştırmada, 30 dakikalık bir orgon akümülatör tedavisinin, başka hiçbir fiberglass kutuda görülmemiş şekilde devamlı, pozitif psiko-fizyolojik etkilerinin olduğunu bildirerek, “araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, Reich ve ortaklarının iddia ettiği orgon akümülatörün insan organizmalarında fiziksel ve psikolojik faydaları su götürmez bir gerçek olduğunu gösteriyor” şeklinde belirttiler.

 Reich'in çalışmaları, 1960'larda çok daha açık görüşlü bir Rus bilimadamı olan Dr. Nikolai Kozyrev tarafından azimle devam ettirildi. Dr. Kozyrev, böyle görünmez enerjilerin her yerde olduğunu bilimsel olarak keşfetmişti ama ne yazık ki Reich'den ilham almış olmasına rağmen, çalışmaları onu “torsiyon alanları” (mesela, eterik enerji) olarak isimlendirilen Sovyet ordusu için geliştirdiği savunma uygulamalarına yöneltti. Kozyrev'in Reich'i ve günümüzdeki deneyimleri onaylayan bu çalışması, 1991'de Sovyetlerin düşüşüne kadar gizli tutulmuştu.

 Onların izinden giden yüzlerce Ph.D seviyesindeki demirperdenin iki yüzünde de olan birçok araştırmacı, Kozyrev ve Reich'in çalışmalarına öncülük ettiler ve yavaş da olsa Batılı bilimde yaygın hale getirdiler. Nihayetinde de “resmi olarak” görünmeyen, evrensel enerjinin “karanlık madde” (dark matter) “vakum akışı” (vacuum flux), “sıfır-noktası enerjisi” (zero-point energy), yani sorduğunuz kişiye göre değişebilen birçok isimle kabul görülmesini sağladılar.

 

Orgonit'in Gelişimi

 Reich, Orgonon adlı laboratuarını kırsal bir yer olan ABD'nin Maine kentinde kurmuştu. Burası, o zamanlar “ölümcül orgon” kaynaklarından en izole olan yerdi. Orgon akümülatörünü DOR (ölümcül orgon) kaynaklarına yakın bir yerde çalıştırmak (nükleer tesisler, radyo kuleleri vs.) akümülatörün içinde tedavi gören kişiye zarar verme potansiyeline sahipti çünkü akümülatör ayrım yapmadan enerjileri çekerdi. O yüzden, coğrafi konum orgon akümülatör çalışmalarında önemli bir faktördü.

 2000 yılında, Don ve Carol Croft çifti, yaptıkları araştırmalar ve deneysel gözlemleri sonucunda, organik fiberglas reçinesiyle inorganik metal talaşlarının, kağıt bardak, muffin kalıbı vs. gibi herhangi bir kalıba döküp karıştırmanın, Reich'in akümülatörüne benzer şekilde eterik enerjiyi çektiğini keşfettiler.

 Carol Croft, sahip olduğu enerjileri algılama yeteneğinin getirisiyle, bu buluşun ne kadar önemli olduğunu farketti ve eterik enerjiyi toplama, dönüştürme ve gönderme özelliğini arttırmak için içlerine ufak kuvars kristali ekleyerek bunu bir adım öteye taşıdı. Reçine/metal kalıbına yapılan bu eklenti; otomatik, sürekliliği olan, negatifi pozitife dönüştürmede bir hayli etkili enerji dönüştürme fabrikası denilebilecek bir madde haline getirdi.

 Orgonit, bir DOR kaynağına yakınsa, onu etkili ve sürekli şekilde POR'a dönüştürür ve yayar. Başlıbaşına bütün zararlı negatif enerji yayıcılarından -kaçınılmaz bir şekilde- pozitif enerji vericileri yaratır.

 Orgonitteki reçine, iyileştirme sürecindeyken büzülür, kuvars kristalini sürekli olarak sıkıştırır, bu da kristalin içinde piezoelektrik etkisi yaratır. Yani, bitiş noktaları elektriksel olarak polarize olur. Ki orgonitin pozitif enerji jeneratörü fonksiyonunun bundan geldiğine inanılır.

 Bu sayede orgonit, Reich'in orgon akümülatörlerle olan çalışmalarında kayda değer bir ilerlemeyi temsil eder. Reich'in “oracs” makinası pozitifi çektiği gibi, negatifi de çekiyor ve iyi enerjiye dönüştürme gibi bir etki göstermiyordu; orgonit bunu doğal ve sürekli olarak yapıyor.

 

Orgonit Bağış Hareketi

 Son birkaç yılda baz istasyonlarının sayısı bütün yerleşim bölgelerinde fazlasıyla arttı ve bu evlerimizin, toplumumuzun üzerinde kalın bir DOR/negatif enerji örtüsi yarattı; kuraklık, negatiflik ve korku gibi şeyleri güçlendirdi. Ancak, bu negatif etkilerin önlenebileceği yaygın bir şekilde deneyimlendi ve artık insanlar muffin büyüklüğünde KuleAvcıları (TowerBusters – TB) denilen orgonitler yaparak bölgelerindeki cep telefonu kulelerinin (baz istasyonları) yakınına fırlatmaya veya gömmeye başladılar ve bu “orgonit bağış hareketi” denilen popüler bir aktiviteye dönüştü.

  

Kaynak: http://www.orgonite.info/what-is-orgonite.html

Çeviri: Serkan "Sai" Önder