Anadolu'ya Nazar Değmesin
Göz Charm Ucu The Evil Eye Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun Göz Türklerde Orta Asya şamanizm döneminde karşımıza çıkan nazar inancına göre olumsuz düşünceler gözlerden dışarı çıkar. Bundan korunmanın yolu ise gözle karşı karşıya gelmektir. Bu nedenle göz şeklini andıran formların insanı kötü düşüncelerden ve nazardan...
  Lucky Culture X Zeynep Tosun Evil Eye The Sumerian goddess of love and fertility, Inanna, had many different forms in Mesopotamia and Anatolia. She represents fertility, charm, and beauty, as well as wisdom and strength. Charms each have their...
TL220.00
İstek Lİsteme Ekle
Hançer Charm Ucu The Dagger Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun Hançer Kılıç ve hançer insanlık tarihi kadar eski imgelerdir. Aynı zamanda bilgeliği sembolize ederler. Savaş aletinden çok öte mistik karaktere bürünmüşlerdir. Anadolu’da hançer, cesaret, egemenlik, adalet ve onur arasında güçlü bir bağ vardır. Bazı inanışlarda...
  Lucky Culture X Zeynep Tosun The Dagger The symbol of the sword and dagger is as old as human history, developing mythical characteristics far beyond war weapons. It has a strong link with justice, honor, courage, and sovereignty. In...
TL260.00
İstek Lİsteme Ekle
Atmaca Madalyon Charm Ucu The Hawk Medallion Charm
TL260.00
 • Mavi | Blue
 • Siyah | Black
Atmaca Madalyon Charm Ucu The Hawk Medallion Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun Atmaca Atmaca gücü ve dayanıklılığı temsil eder. Uğur ve iyilik getiren koruyucu bir ruh olduğuna inanılır. Aynı zamanda cesaretin, kudretin ve adaletin bir simgesidir. Hikayesi olan tılsımlar! Kendine en yakın hissettiğin charmını seç, dilediğin zincir,...
  Lucky Culture X Zeynep Tosun The Hawk The hawk represents strength and endurance. It is a protective spirit that brings good luck and goodness. At the same time, it is a symbol of courage, power, and justice. Charms each...
TL260.00
 • Mavi | Blue
 • Siyah | Black
İstek Lİsteme Ekle
İnanna Charm Ucu The Inanna Charm
TL300.00
 • Kırmızı | Red
 • Mavi | Blue
İnanna Charm Ucu The Inanna Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun İnanna Sümerlerin aşk ve bereket tanrıçası İnanna, yüzyıllar boyu Mezopotamya ve Anadolu’da birçok kadın tanrıça siluetinde karşımıza çıkmıştır. Verimlilik, cazibe ve güzellik yanında bilgelik ve gücü simgeler. Hikayesi olan tılsımlar! Kendine en yakın hissettiğin charmını...
  Lucky Culture X Zeynep Tosun Inanna The Sumerian goddess of love and fertility, Inanna, had many different forms in Mesopotamia and Anatolia. She represents fertility, charm, and beauty, as well as wisdom and strength. Charms each have their own...
TL300.00
 • Kırmızı | Red
 • Mavi | Blue
İstek Lİsteme Ekle
Narlı Hilal Charm Ucu The Crescent Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun Hilal Hilal, mutluluk ve sevinci simgeler. Birçok kültürün mitolojisinde dişil bir güç olarak düşünülmüştür. Ayın, yok olduktan sonraki ilk evresi olan hilal, dirilişin, yeni başlangıçların, doğumun ve sonsuz yaşam döngüsünün sembolüdür. Hikayesi olan tılsımlar! Kendine...
  Lucky Culture X Zeynep Tosun The Crescent The crescent moon symbolizes happiness and joy. In the mythology of many cultures it was also a leading feminine power. As the first phase of a new moon, the crescent represents birth,...
TL260.00
İstek Lİsteme Ekle
Balık Charm Ucu The Fish Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun BalıkBalık, Türk mitolojisinde gök gürültüsünün hayvan biçimine bürünmüş halidir. Bolluk, bereket, refah, mutluluk ve üremenin sembolüdür. Anadolu’daki bazı efsanelere göre suya balık atmak dilekleri gerçekleştirdiği gibi dönüştürme ve kahramanca işleri yapabilme yeteneği de verir. Hikayesi...
  Lucky Culture X Zeynep Tosun The Fish In Turkish mythology, fish are thunder in the form of an animal. It is a symbol of abundance, fertility, prosperity, happiness, and reproduction. According to some legends in Anatolia, throwing fish into...
TL260.00
İstek Lİsteme Ekle
Çift Başlı Yılan Madalyon Charm Ucu The Serpent Medallion Charm
TL420.00
 • Koyu Yeşil | Dark Green
 • Siyah | Black
Çift Başlı Yılan Madalyon Charm Ucu The Serpent Medallion Charm
Lucky Culture X Zeynep Tosun Çift Başlı Yılan  Eski Türkler arasında yılan sağlık ve mutluluk sembolüdür. Yenilenen derisi sebebiyle sonsuz hayatı, gelişmiş içgüdüsü sebebiyle bilgelik ve dişiliği sembolize eder. Çift başlı yılan saadet, sağlık, şifa ve şansın temsilcisidir. Hikayesi olan...
This Pre-Order item will be produced after your purchase and will be ready to ship before or on 27th of December 2019. Lucky Culture X Zeynep Tosun The Serpent Among ancient Turks, the serpent is a symbol of health and...
TL420.00
 • Koyu Yeşil | Dark Green
 • Siyah | Black
İstek Lİsteme Ekle
You have successfully subscribed!